Dziś wchodzi rozporządzenie dotyczące emisji pyłów i gazów

W związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra środowiska z 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (DzU nr 95, poz. 558). Zmieniają się zasady dotyczące emisji pyłów i gazów do powietrza. Nowe zasady dotyczą standardów emisyjnych wprowadzania gazów lub pyłów do atmosfery. Duży wpływ mają regulacje UE w omawianych kwestiach. Miejmy nadzieję że jest to jednoznacznie pozytywny krok.

Pytanie o wielkość cząstek pyłu i biomasy w elektrowniach

Jeden z czytelników zadał nam pytanie:
Chciałbym zapytać, czy można od Państwa uzyskać informację jakie są średnie wielkości ziarenek pyłu węgla i biomasy występujące w elektrowniach węglowych.

Pytanie zadane przez gościa portalu odpylanie.net jest bardzo ogólne. Odpowiedź można podzielić na dwie części:

1. Pył powstający w wyniku mielenia paliwa (węgla i biomasy) w młynach kulowych ma średnicę cząsteczek, w zależności od technologii spalania, od kilkudziesięciu mikrometrów (w typowych kotłach na pył węglowy) do kilku milimetrów (w technologii CFB).

2. Pył generowany podczas rozładunku i transportu węgla i biomasy do młynów jest bardzo różny, a jego parametry zależą od rodzaju używanego paliwa. Dla przykładu, pelety z pyłu drzewnego podczas przesypywania z transportera na transporter generują bardzo drobne cząstki pyłu o średnicy pojedynczych mikrometrów, które długo unoszą się w powietrzu stwarzając zagrożenie dla zdrowia jak i ryzyko wybuchu. Cząsteczki o małej średnicy nie są zatrzymywane przez oskrzela i mogą dostawać się do płuc. Z kolei cząsteczki o średnicy kilkunastu ? kilkudziesięciu mikrometrów mogą osadzać się na powierzchniach płaskich nawet w sporej odległości od przesypów, stwarzając zagrożenie wybuchem wtórnym. Obserwując przesyp paliwa w elektrowni można zauważyć (i poczuć w gardle) zawieszone w powietrzu cząstki bardzo drobne o średnicach kilku -kilkudziesięciu mikrometrów jak i cząsteczki większe, mające nawet kilka milimetrów, opadające w bezpośrednim sąsiedztwie przesypu. Proporcje ilościowe między poszczególnymi frakcjami pyłu zależą od rodzaju i źródła stosowanego węgla i biomasy.

Wybuch pyłu w KD Barbara

Kilka dni temu onet Biznes opublikował serię zdjęć z testowego wybuchu pyłu węglowego w Kopalni Doświadczalnej ?Barbara? w Mikołowie. Zdjęcia robią wrażenie nawet na ludziach, którzy z górnictwem i pyłami mają do czynienia niemal na co dzień. Ponieważ link z głównej strony Onet.pl zniknął po kilku godzinach, zlokalizowałem go przez Google:

http://biznes.onet.pl/pokaz-wybuchu-pylu-weglowego,18861,4229303,1,fotoreportaze-detal-galeria

Efektem ubocznym poszukiwań była cała seria linków do filmików na YouTube, pokazujących podobne testowe wybuchy. Zainteresowanych zachęcam do poszukiwań, bo mimo iż zdjęcia PAP znakomicie uchwyciły dynamizm sytuacji, filmy pozwalają zrozumieć, jak gwałtowny jest taki wybuch.

Jeśli weźmie się pod uwagę, że warstwa 1 milimetra pyłu węglowego uniesiona w powietrzu może w chodniku kopalnianym wytworzyć atmosferę wybuchową, zrozumiała staje się determinacja, z jaką górnicy walczą z osiadającym pyłem. Instalowane od pewnego czasu mgłowe systemy zraszające pozwalają zmniejszyć o ponad 70% ilość osiadających pyłów, znacznie redukując ryzyko wybuchu.