W Adamowie minął rok pracy instalacji odpylania Telesto

W końcu lipca minął rok od momentu uruchomienia pierwszej kompleksowej instalacji odpylania przy pomocy mgły wodnej na linii nawęglania w Elektrowni Adamów. Zastosowano system mgłowy Telesto, który został wybrany po udanych próbach przeprowadzonych na przesypach biomasy.

Intencją inwestora było poprawienie warunków pracy obsługi oraz znaczące ograniczenie ryzyka wybuchu i pożaru. Instalacja mgłowa Telesto składa się z trzech sekcji i obejmuje wszystkie przesypy zarówno otwarte jak i zamknięte. Pył powstający podczas spadania paliwa na taśmociągi jest dodatkowo wyłapywany przez opatentowane dyfuzory mgłowe typu Dromader? i KaDeT?.
drom1

W osiągnięciu wysokiej skuteczności redukcji zapylenia pomaga zastosowanie substancji zwilżającej Telesto Roksol TDNF?, dodawanej w minimalnym stężeniu do wody. Efektywność procesu została potwierdzona przez pomiary wykonane przez niezależne laboratorium. W niektórych miejscach, zwłaszcza tam, gdzie przed zastosowaniem systemu poziom zapylenia był bardzo wysoki, uzyskano zmniejszenie koncentracji pyłu o ponad 90%. Ponieważ system Telesto generuje dynamiczną mgłę o bardzo małych kroplach (poniżej 20 mikronów), jest w stanie ?wyłapać? również najmniejsze i najbardziej lotne cząstki pyłu biomasy. Jednocześnie ilość wody wykorzystana do generowania mgły jest tak mała, że praktycznie nie wpływa na wzrost wilgotności paliwa.

System mgłowy Telesto jest w pełni automatyczny, a ogrzewanie rur i głowic pozwala na bezpieczne użytkowanie w warunkach zimowych. Na zdjęciach przedstawiono kluczowe elementy systemu.
drom2
drom3
Jest to kolejna aplikacja tej technologii, oprócz technologii odpylania sprawdzonej w górnictwie węgla kamiennego

2 thoughts on “W Adamowie minął rok pracy instalacji odpylania Telesto”

Comments are closed.