Amerykańska norma dotycząca ryzyka pożarów i wybuchów pyłów i zapylenia

normanfpa
Przeglądając Internet w poszukiwaniu informacji o wybuchowości pyłów natknąłem się na amerykańską normę NFPA 654, dotyczącą ryzyka pożarów i wybuchów pyłów palnych. Norma została opracowana przez National Fire Protection Association w latach dziewięćdziesiątych, a obecna edycja datowana jest na 2006. W przygotowaniu znajduje się edycja 2011, która ma poszerzyć zakres tematyczny o nowe elementy. Norma opisuje zasady projektowania budynków i instalacji narażonych na pożar lub wybuch pyłów CIA stałych. Opisane są w niej też zasady postępowania z pyłami, zalecenia dotyczące usuwania pyłów i wymagania techniczne dotyczące instalacji odpylania. Jest to na pewno źródło wielu istotnych informacji i wskazówek, które mogą pomóc uniknąć zapalenia lub wybuchu pyłu.
Normę można kupić bezpośrednio w sklepie internetowym NFPA, do którego prowadzi poniższy link.

NFPA 654 Standard for the Prevention of Fire and Dust Explosions from the Manufacturing, Processing, and Handling of Combustible Particulate Solids 2006 Edition

Norma NFPA 654 nie obowiązuje w Polsce, ale przestrzeganie zawartych w niej zaleceń na pewno nie zaszkodzi.