EC Czechnica- kurtyna zapobiegająca pyleniu biomasy

W końcu roku 2010 ZEW Kogeneracja, wchodząca w skład grupy EDF Polska, rozpoczęła spalanie biomasy w EC Czechnica. Jak wiadomo, współspalanie biomasy związane jest ze zwiększonym ryzykiem zapylenia. Aby zminimalizować problem pylenia biomasy podczas rozładunku, w EC Czechnica zastosowano system kurtyn z dynamicznej mgły wodnej. Dostawcą tej instalacji było Telesto SA. System działa w trudnych warunkach, gdyż wiata, do której zsypywana jest biomasa, jest otwarta z dwóch stron. Dzięki dużej dynamice, mgła generowana przez dysze Telesto jest w stanie ograniczyć zapylenie nawet przy wietrznej pogodzie. Instalacja jest ponadto przygotowana do pracy zimą dzięki ogrzewaniu dysz i rur doprowadzających wodę.
Zdjęcie przedstawia instalację ograniczenia zapylenia Telesto podczas prób rozruchowych.

EC Czechnica system Telesto
EC Czechnica system Telesto