Szkodliwość pyłów dla zdrowia

komin

Pyły są olbrzymim zagrożeniem zdrowia człowieka, odpowiedzialnych za wiele chorób dróg oddechowych (dobrze udokumentowane pylice) , w tym dość prawdopodobnie również za alergie i występowanie astmy. Pyły osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych, co może utrudnić wymianę gazową. Pył podrażnia naskórek i śluzówki oraz nasila choroby alergiczne.

Mówiąc wprost pyły powoli nas zabijają, i kolejne źrodła emisji pyłów powinny być eliminowane ze środowiska tak jak nieoczyszczone ścieki czy wyrzucanie toksycznych odpadów do ziemi. Rzecz jest w tym że pyły są przeważnie bezwonne, często trudno zauważalne, i z powodu niskiej świadomości społeczeństwa, pyły nie mają takiej obecności medialnej jak np. emisje CO2 czy problematyka zatrutych zbiorników wodnych. Wynika to z prostego odroczenia skutków w czasie, spożycie zanieczyszczonej wody powoduje natychmiastowe problemy zdrowotne. W przypadku pyłów, negatywny, kumulujący się efekt utraty zdrowia jest odwleczony o wiele lat. Szkodliwość pyłów zależy od wielu czynników takich jak szybkośc przekazywanie do organizmu szkodliwych związków chemicznych, ilośc pyłu. Jedna rzecz niemniej jest oczywista ? im mniejsze średnice pyłu tym groźniejsze. Wynika to z trzech powodów- trudność wykrycia, zdolność unoszenia się w powietrzu oraz łatwość wnikania w płuca. Dla przykładu uznaje się, że pyły w kategorii PM 2,5 ( średnica 2,5 mikrometra) czyli tej, która dopiero zaczyna być poważnie monitowowana i zwalczana w Unii, podróżują w powietrzu do 2500 km.

Trzeba pamiętać, że przy takiej samej średnicy i gęstości drobina pyłu o średnicy dziesięć mikrometrów odpowiada wagowo tysiącu drobin o srednicy jednego mikrometra. Te tysiąc drobin mają dużo większą powierzchnię aktywną i wnikają dużo głębiej w organizm człowieka powodując znacznie bardziej katastrofalne skutki.

Bardzo toksyczne są tzw DPM -Diesel Particulate Matter, czyli mikrocząsteczki sadzy powstające w nowoczesnych silnikach diesla. Wnikają one z łatwością w płuca i zawierają szereg toksycznych substancji takich jak substancje pierścieniowe, przyklejonych do ich powierzchni. Te cząsteczki odpowiadają za szereg schorzeń związanych z układem krążenia, układem oddechowym, jak również z chorobami nowotworowymi.

Kolejnym szkodliwym zjawiskiem, będącym patologią społeczną jest spalanie śmieci, zwłaszcza plastików w niewielkich piecach i kominkach na obszarach zabudowy jednorodzinnej. Niewielkie piece mają niewielką sprawność spalania, produkują znaczne ilości sadzy, pyłów oraz substancji rakotwórczych czyli węglowodorów pierścioniowych powstających przy spalaniu plastików w relatywnie niewysokiej temperaturze. Sprawia to, że osoby wrażliwe na zapylenie i zatrucie powietrza czują się znacznie lepiej w dużym mieście, niż przebywając w domu w podmiejskich miejscowościach w któruch ?nie sposób otworzyć wieczorem okna w chłodny bezwietrzny jesienny wieczór?

Jedną z niewielu dobrych wiadomości dla odmiany, są sukcesy polskiej firmy Telesto, która opracowała system mgłowego odpylania znajdujący coraz szersze zastosowanie w przemyśle.
Skontaktuj się mailowo w sprawie tego materiału:[contact-form 2 “kontakt z autorem”]