Pytanie o wielkość cząstek pyłu i biomasy w elektrowniach

Jeden z czytelników zadał nam pytanie:
Chciałbym zapytać, czy można od Państwa uzyskać informację jakie są średnie wielkości ziarenek pyłu węgla i biomasy występujące w elektrowniach węglowych.

Pytanie zadane przez gościa portalu odpylanie.net jest bardzo ogólne. Odpowiedź można podzielić na dwie części:

1. Pył powstający w wyniku mielenia paliwa (węgla i biomasy) w młynach kulowych ma średnicę cząsteczek, w zależności od technologii spalania, od kilkudziesięciu mikrometrów (w typowych kotłach na pył węglowy) do kilku milimetrów (w technologii CFB).

2. Pył generowany podczas rozładunku i transportu węgla i biomasy do młynów jest bardzo różny, a jego parametry zależą od rodzaju używanego paliwa. Dla przykładu, pelety z pyłu drzewnego podczas przesypywania z transportera na transporter generują bardzo drobne cząstki pyłu o średnicy pojedynczych mikrometrów, które długo unoszą się w powietrzu stwarzając zagrożenie dla zdrowia jak i ryzyko wybuchu. Cząsteczki o małej średnicy nie są zatrzymywane przez oskrzela i mogą dostawać się do płuc. Z kolei cząsteczki o średnicy kilkunastu ? kilkudziesięciu mikrometrów mogą osadzać się na powierzchniach płaskich nawet w sporej odległości od przesypów, stwarzając zagrożenie wybuchem wtórnym. Obserwując przesyp paliwa w elektrowni można zauważyć (i poczuć w gardle) zawieszone w powietrzu cząstki bardzo drobne o średnicach kilku -kilkudziesięciu mikrometrów jak i cząsteczki większe, mające nawet kilka milimetrów, opadające w bezpośrednim sąsiedztwie przesypu. Proporcje ilościowe między poszczególnymi frakcjami pyłu zależą od rodzaju i źródła stosowanego węgla i biomasy.