Dziś wchodzi rozporządzenie dotyczące emisji pyłów i gazów

W związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra środowiska z 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (DzU nr 95, poz. 558). Zmieniają się zasady dotyczące emisji pyłów i gazów do powietrza. Nowe zasady dotyczą standardów emisyjnych wprowadzania gazów lub pyłów do atmosfery. Duży wpływ mają regulacje UE w omawianych kwestiach. Miejmy nadzieję że jest to jednoznacznie pozytywny krok.