Siatki odpylające

Poszukując w Internecie stron o podobnej do portalu odpylanie.net tematyce znalazłem amerykańską witrynę o wszystko mówiącym adresie www.nodust.com. Okazuje się, że jest to strona działającej od 30 lat firmy Dust Solutions. Ponad ćwierć wieku temu firma ta była pionierem we wprowadzaniu technologii odpylania przy pomocy tak zwanej suchej mgły. Pierwsze instalacje w kopalniach i elektrowniach rejonu Powder River Basin potwierdziły skuteczność mgły wodnej jako środka eliminującego zapylenie. Po paru latach odpylanie suchą mgłą stało się preferowaną metodą ograniczenia zapylenia w tamtym rejonie.

Na swojej stronie firma Dust Solutions prezentuje też ciekawą metodę ograniczenia zapylenia powodowanego przez źródła o dużej powierzchni takie, jak żwirownie, hałdy, składowiska itp. Firma proponuje ogradzanie pylących rejonów specjalnymi przewiewnymi płotami, które zmniejszają ryzyko unoszenia cząstek pyłu przez wiatr.

Tragiczna eksplozja w Foxconn, fabryce Ipadów, są zabici

20 maja, około godziny 7 wieczorem, nastąpił wybuch pyłu w fabryce Foxconn w Chengdu. Foxconn to firma która miała już problemy z samobójstwami pracowników. Wskutek wybuchu zmarły trzy osoby a 16 jest rannych. Wstrzymano produkcję do czasu wyjaśnienia przyczyn wybuchu pyłów. Wstępne ustalenia władz lokalnych wskazują na eksplozję łatwopalnych pyłów powstających przy obróbce ścieraniem. Pyły takie zawierają metale takie jak aluminium, które są bardzo wybuchowe. Wyklucza się hipotezę sabotażu. Wybuch unieruchomił linię Ipadów 2, których podaż i bez tego jest ograniczona. Akcje Foxconn spadły do poziomu kilkumiesięcznego minimum, odzwierciedlając obawy inwestorów o konsekwencje finansowe tego wydarzenia.
Foto gizmodo.com
.

EC Czechnica- kurtyna zapobiegająca pyleniu biomasy

W końcu roku 2010 ZEW Kogeneracja, wchodząca w skład grupy EDF Polska, rozpoczęła spalanie biomasy w EC Czechnica. Jak wiadomo, współspalanie biomasy związane jest ze zwiększonym ryzykiem zapylenia. Aby zminimalizować problem pylenia biomasy podczas rozładunku, w EC Czechnica zastosowano system kurtyn z dynamicznej mgły wodnej. Dostawcą tej instalacji było Telesto SA. System działa w trudnych warunkach, gdyż wiata, do której zsypywana jest biomasa, jest otwarta z dwóch stron. Dzięki dużej dynamice, mgła generowana przez dysze Telesto jest w stanie ograniczyć zapylenie nawet przy wietrznej pogodzie. Instalacja jest ponadto przygotowana do pracy zimą dzięki ogrzewaniu dysz i rur doprowadzających wodę.
Zdjęcie przedstawia instalację ograniczenia zapylenia Telesto podczas prób rozruchowych.

EC Czechnica system Telesto
EC Czechnica system Telesto