ZAGROŻENIE WYBUCHOWE PYŁÓW W OBIEKTACH PRODUKCYJNO ?MAGAZYNOWYCH

W dniach 1 ? 2 grudnia 2010 w Rosnówku koło Poznania odbyła się konferencja naukowo ?
techniczna: ?ZAGROŻENIE WYBUCHOWE PYŁÓW W OBIEKTACH PRODUKCYJNO ?MAGAZYNOWYCH?,
organizowana przez wielkopolski oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.
Podczas konferencji wygłoszono szereg prezentacji na temat wybuchowości pyłów, oceny zagrożeń
wybuchem i pożarem, zapobiegania wybuchom itp. W wielu publikacjach pojawiał się temat
zastosowania mgły wodnej w celu minimalizacji ryzyka wybuchu pyłów, zwłaszcza w aspekcie
wykorzystania biomasy w elektrowniach.
Wyjątkowo interesujące były prowadzone przy okazji wykładów dyskusje uczestników, w których
konfrontowano naukowe teorie z praktyką. Czekamy na następne, równie ciekawe wydażenie.
Skontaktuj się mailowo w sprawie tego materiału:[contact-form 2 “kontakt z autorem”]

Mgła wodna w gaszeniu ognia. Pożar na promie Lisco Gloria

lisco-gloria

Pożar promu Lisco Gloria odbija się szerokim echem w mediach w Polsce i w Europie. Jednostka eksploatowana przez litewską spółkę LISCO, część grupy DFDS została dotknięta pożarem w trakcie rejsu z Kilonii do Kłajpedy. Prawdopodobną przyczyną pożaru podawaną przez media jest eksplozja agregatu chłodniczego na którymś z samochodów.
Wg niepotwierdzonych informacji, niemieckie służby ratunkowe sprawnie ewakuowały wszystkich pasażerów. (blisko 250 osób)

Dlaczego o tym piszę? Ponieważ do gaszenia pożarów w zamkniętych przestrzeniach, na przykład w magazynach, biurach oraz w szczególności na statkach i okrętach doskonale przydają się systemy mgłowe, które działają na bardzo podobnej zasadzie tak jak te, które używane są do odpylania. System składa się z dysz tworzących mgłę i doprowadzenia mediów (sama woda pod ciśnieniem lub woda i powietrze). Przypomina to zatem instalację tryskaczową, jednak jest znacznie wydajniejszy (mniejsza średnica kropel, duża powierzchnia duży efekt). Akurat nic wiemy nic o istnieniu i działaniu takiej mgłowej instalacji na tej konkretnej jednostce, ale takie systemy są spotykane w okrętownictwie.

Widać zatem, że mgłą wodna oprócz samego odpylania może oddać nieocenione usługi w gaszeniu pożarów w zarodku i ratując ludzkie życie. W szczególnym przypadku dotyczy to również instalacji mgłowych w przewodach transportujących powietrze zawierające palne i wybuchowe pyły.
Skontaktuj się mailowo w sprawie tego materiału:[contact-form 2 “kontakt z autorem”]

Mgła wodna sposobem na odpylanie w kopalniach węgla kamiennego

pyly1

Kopalnia węgla to jedno z najbardziej wrogich człowiekowi środowisk pracy. Każdy widział choćby na zdjęciach umorusane węglem twarze górników. Najwięcej pyłu powstaje przy urabianiu, kruszeniu, przesypywaniu i transporcie węgla.
Pył węglowy stwarza ryzyko wybuchu, a w dłuższym okresie powoduje pylicę płuc.

Dodatkowym źródłem ryzyka jest mieszanina metanu i powietrza, która sama w sobie również stwarza zagrożenie wybuchowe. Wydobycie węgla w Polsce wymaga inwestowania sporych sum w w bezpieczeństwo i higienę pracy. Problem pyłu węglowego rozwiązywany był na kilka sposobów. Jedną z nich było wysypywanie sproszkowanej skały na powierzchnię chodników w celu zmniejszenia pylenia węgla. Inną możliwością było wykorzystanie wody do zraszania wyrobiska i maszyn. Rozwiązania te są bardzo kosztowne ze względu na koniecznośc transportowania sproszkowanej skały czy wody wiele kilometrów pod ziemią.

Nowym rozwiązanie jest zaproponowany przez firmę Telesto system kurtyn mgłowych do odpylania kopalni. Krople wody wytwarzane przez urządzenia są tak drobne, że unoszą się w powietrzu jak naturalna mgła. Jednocześnie ich maleńka średnica sprawia że z niewielkiej ilości wody można uzyskać mgłę o bardzo dużej powierzchni kropel co radykalnie polepsza efekty odpylania, oraz przy okazji obniża temperaturę (parowanie wody pochłania ciepło). Do wody dodawane są specjalne środki chemiczne dodatkowo polepszające jej zdolności wiązania pyłu w powietrzu. Całość systemu jest uzupełniona przez kurtyny z siatki drucianej, które współpracują z urządzeniami odpylającymi za pomocą mgły.

System funkcjonuje od listopada 2008 w jednej z najbardziej zapylonych kopalni ? Halemba Wirek. Przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego ocenili przychylnie system, zauważając, że pozwala ograniczyć użycie wody, transport kamienia i nie ogranicza ruchu w wyrobisku. System może być potencjalnie stosowany w innych miejscach niż kopalnia, wszędzie tam gdzie powstaje koniecznośc odpylania.
Kopalnia Halemba i firma Telesto uzyskały nagrodę za wprowadzenie powyższego systemu do użycia

Skontaktuj się mailowo w sprawie tego materiału:[contact-form 2 “kontakt z autorem”]