Amerykańska norma dotycząca ryzyka pożarów i wybuchów pyłów i zapylenia

normanfpa
Przeglądając Internet w poszukiwaniu informacji o wybuchowości pyłów natknąłem się na amerykańską normę NFPA 654, dotyczącą ryzyka pożarów i wybuchów pyłów palnych. Norma została opracowana przez National Fire Protection Association w latach dziewięćdziesiątych, a obecna edycja datowana jest na 2006. W przygotowaniu znajduje się edycja 2011, która ma poszerzyć zakres tematyczny o nowe elementy. Norma opisuje zasady projektowania budynków i instalacji narażonych na pożar lub wybuch pyłów CIA stałych. Opisane są w niej też zasady postępowania z pyłami, zalecenia dotyczące usuwania pyłów i wymagania techniczne dotyczące instalacji odpylania. Jest to na pewno źródło wielu istotnych informacji i wskazówek, które mogą pomóc uniknąć zapalenia lub wybuchu pyłu.
Normę można kupić bezpośrednio w sklepie internetowym NFPA, do którego prowadzi poniższy link.

NFPA 654 Standard for the Prevention of Fire and Dust Explosions from the Manufacturing, Processing, and Handling of Combustible Particulate Solids 2006 Edition

Norma NFPA 654 nie obowiązuje w Polsce, ale przestrzeganie zawartych w niej zaleceń na pewno nie zaszkodzi.

W Adamowie minął rok pracy instalacji odpylania Telesto

W końcu lipca minął rok od momentu uruchomienia pierwszej kompleksowej instalacji odpylania przy pomocy mgły wodnej na linii nawęglania w Elektrowni Adamów. Zastosowano system mgłowy Telesto, który został wybrany po udanych próbach przeprowadzonych na przesypach biomasy.

Intencją inwestora było poprawienie warunków pracy obsługi oraz znaczące ograniczenie ryzyka wybuchu i pożaru. Instalacja mgłowa Telesto składa się z trzech sekcji i obejmuje wszystkie przesypy zarówno otwarte jak i zamknięte. Pył powstający podczas spadania paliwa na taśmociągi jest dodatkowo wyłapywany przez opatentowane dyfuzory mgłowe typu Dromader? i KaDeT?.
drom1

W osiągnięciu wysokiej skuteczności redukcji zapylenia pomaga zastosowanie substancji zwilżającej Telesto Roksol TDNF?, dodawanej w minimalnym stężeniu do wody. Efektywność procesu została potwierdzona przez pomiary wykonane przez niezależne laboratorium. W niektórych miejscach, zwłaszcza tam, gdzie przed zastosowaniem systemu poziom zapylenia był bardzo wysoki, uzyskano zmniejszenie koncentracji pyłu o ponad 90%. Ponieważ system Telesto generuje dynamiczną mgłę o bardzo małych kroplach (poniżej 20 mikronów), jest w stanie ?wyłapać? również najmniejsze i najbardziej lotne cząstki pyłu biomasy. Jednocześnie ilość wody wykorzystana do generowania mgły jest tak mała, że praktycznie nie wpływa na wzrost wilgotności paliwa.

System mgłowy Telesto jest w pełni automatyczny, a ogrzewanie rur i głowic pozwala na bezpieczne użytkowanie w warunkach zimowych. Na zdjęciach przedstawiono kluczowe elementy systemu.
drom2
drom3
Jest to kolejna aplikacja tej technologii, oprócz technologii odpylania sprawdzonej w górnictwie węgla kamiennego

Halemba i Telesto: nagroda ?Górniczy sukces roku? za system odpylania mgłą

Gratulujemy firmom Telesto i Halemba. Poniższy materiał świadczy o trosce o problem zapylenia i konkretnych krokach w tym kierunku:

Dnia 25 lutego w hotelu Qubus w Krakowie odbyła się Gala Konkursowa, na której wręczono nagrody w konkursach organizowanych przez Górniczą Izbę Przemysłowo ? Handlową i Szkołę Eksploatacji Podziemnej. W kategorii ?Górniczy sukces roku? za opracowanie i wdrożenie rozwiązania ?System mgłowy wraz z przysłonami siatkowymi do zwalczania zagrożenia pyłowego? wyróżnienie otrzymały wspólnie Kompania Węglowa SA Oddział KWK Halemba-Wirek i Telesto sp. z o.o.
halemba

Przyznane wyróżnienie potwierdziło wartość zastosowanego rozwiązania. Zwykle uważa się, że rozwiązania poprawiające poziom BHP w zakładach przemysłowych (a w kopalniach węgla w szczególności) są złem koniecznym, obciążającym stronę kosztową budżetu. W przypadku systemu mgłowego Telesto, dzięki ograniczeniu zapylenia o ponad 70%, maleją koszty rozpylania pyłu kamiennego. Z wyliczeń kopalni wynika, że inwestycja w system Telesto zwraca się po kilku miesiącach. Mamy więc przykład rozwiązania znacząco poprawiającego warunki i bezpieczeństwo pracy górników, które dodatkowo przynosi duże oszczędności finansowe.
mgla-wodna-telesto-halemba

Podobne rozwiązanie zastosowały już inne kopalnie, kilka następnych rozważa zakup systemu mgłowego Telesto do redukcji zapylenia. Zainteresowanie wykazują też kopalnie z innych krajów. Zdjęcie poniżej pokazuje wizytę referencyjną w KWK Halemba gości z RPA.
halemba-gornicy

Kolejnym polem gdzie powyższa technologia potwierdziła swoje zalety jest odpylanie linii nawęglania w elektrowni Adamów
Skontaktuj się mailowo w sprawie tego materiału:[contact-form 2 “kontakt z autorem”]

Mgła wodna sposobem na odpylanie w kopalniach węgla kamiennego

pyly1

Kopalnia węgla to jedno z najbardziej wrogich człowiekowi środowisk pracy. Każdy widział choćby na zdjęciach umorusane węglem twarze górników. Najwięcej pyłu powstaje przy urabianiu, kruszeniu, przesypywaniu i transporcie węgla.
Pył węglowy stwarza ryzyko wybuchu, a w dłuższym okresie powoduje pylicę płuc.

Dodatkowym źródłem ryzyka jest mieszanina metanu i powietrza, która sama w sobie również stwarza zagrożenie wybuchowe. Wydobycie węgla w Polsce wymaga inwestowania sporych sum w w bezpieczeństwo i higienę pracy. Problem pyłu węglowego rozwiązywany był na kilka sposobów. Jedną z nich było wysypywanie sproszkowanej skały na powierzchnię chodników w celu zmniejszenia pylenia węgla. Inną możliwością było wykorzystanie wody do zraszania wyrobiska i maszyn. Rozwiązania te są bardzo kosztowne ze względu na koniecznośc transportowania sproszkowanej skały czy wody wiele kilometrów pod ziemią.

Nowym rozwiązanie jest zaproponowany przez firmę Telesto system kurtyn mgłowych do odpylania kopalni. Krople wody wytwarzane przez urządzenia są tak drobne, że unoszą się w powietrzu jak naturalna mgła. Jednocześnie ich maleńka średnica sprawia że z niewielkiej ilości wody można uzyskać mgłę o bardzo dużej powierzchni kropel co radykalnie polepsza efekty odpylania, oraz przy okazji obniża temperaturę (parowanie wody pochłania ciepło). Do wody dodawane są specjalne środki chemiczne dodatkowo polepszające jej zdolności wiązania pyłu w powietrzu. Całość systemu jest uzupełniona przez kurtyny z siatki drucianej, które współpracują z urządzeniami odpylającymi za pomocą mgły.

System funkcjonuje od listopada 2008 w jednej z najbardziej zapylonych kopalni ? Halemba Wirek. Przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego ocenili przychylnie system, zauważając, że pozwala ograniczyć użycie wody, transport kamienia i nie ogranicza ruchu w wyrobisku. System może być potencjalnie stosowany w innych miejscach niż kopalnia, wszędzie tam gdzie powstaje koniecznośc odpylania.
Kopalnia Halemba i firma Telesto uzyskały nagrodę za wprowadzenie powyższego systemu do użycia

Skontaktuj się mailowo w sprawie tego materiału:[contact-form 2 “kontakt z autorem”]