Szkoła Eksploatacji Podziemnej System Telesto

W dniach od 21 do 25 lutego 2011 w Krakowie odbywała się XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej ? najbardziej licząca się obecnie w polskim górnictwie konferencja łącząca wiedzę teoretyczną i praktyczną. Podczas sesji ?Techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż? panowie Zdzisław Augustyniak i Grzegorz Jurkiewicz z KWK Halemba-Wirek przedstawili prezentację zatytułowaną ?Doświadczenia KWK Halemba-Wirek w zwalczaniu pyłów dla zdrowia przy pomocy mgły wodnej i przysłon siatkowych?. Praca ta była podsumowaniem kilkunastomiesięcznego już wykorzystywania systemów mgłowych Telesto do redukcji zapylenia w chodnikach kopalnianych.
Doświadczenia KWK Halemba, a także presja dotycząca ograniczenia zapylenia, wywierana na kopalnie przez Wyższy Urząd Górniczy, skłoniły kolejne kopalnie do zainwestowania w nowoczesne systemy ograniczenia zapylenia przy pomocy mgły wodnej. Na zdjęciu pokazana jest najnowsza generacja systemu mgłowego Telesto przeznaczonego do redukcji koncentracji pyłu w powietrzu chodnikowym. System ten pracuje od niedawna w jednej z kopalń KW S.A.

System Telesto w Kopalni
szkola-eksploatacji-system-Telesto

Artykuł- ocena zagrożenia wybuchem pyłów

Przeglądając zasoby portalu wnp.pl natknąłem się na ciekawy artykuł poświęcony zagadnieniu wybuchowości pyłów. Dr. Zdzisław Dyduch, kierownik Laboratorium Wybuchowości Pyłów Przemysłowych Kopalni Doświadczalnej ?Barbara? przedstawia w nim zasady oceny zagrożenia wybuchem pyłów zgodnie z obecnymi dyrektywami europejskimi oraz omawia różnice we właściwościach wybuchowych pyłów w porównaniu z gazami i parami cieczy palnych. Artykuł zawiera też wskazówki dotyczące realizacji zasad oceny zagrożenia wybuchem pyłów. Pełny tekst artykułu dostępny jest po kliknięciu na poniższy link.

http://www.wnp.pl/artykuly/zagrozenia-wybuchem-pylow-w-swietle-dyrektyw-unii-europejskiej,6877_0_0_8_0.html

Zmiany w przepisach – nowe rozporządzenia w sprawie zapylenia

Pojawiły się ostatnio dwa nowe rozporządzenia związane z zagrożeniem pyłami:
1. Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Oba te akty prawne zmieniają sposób podejścia do zagrożeń pożarowych i wybuchowych w przemyśle, powodowanych nadmiernym zapyleniem. Zmiany można podsumować stwierdzeniem, że miejsca, w których pracują ludzie muszą być bezpieczne, tj. nie może w nich być wyznaczona strefa zagrożenia wybuchem.

Dodatkowo, na stronach internetowych Akademii Górniczo Hutniczej znajduje  się  ciekawy materiał, grupujący w jednym miejscu informacje dotyczące BHP i bezpieczeństwa pożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Artykuł zawiera zarówno odniesienia do aktów prawnych jak i podstawowe informacje o typach zagrożeń, w tym dotyczących ryzyka wybuchu pyłu węglowego. Zainteresowani mogą zapoznać się z tym materiałem klikając na poniższy link.

http://home.agh.edu.pl/~nawstan/wyklad4.htm

Skontaktuj się mailowo w sprawie tego materiału:[contact-form 2 “kontakt z autorem”]

Skuteczna redukcja zapylenia w elektrowni- film

Redukcja zapylenia przy użyciu systemu mgłowego Telesto. Film został nakręcony podczas prób w jednej z polskich elektrowni. Mimo, że na filmie pokazana jest instalacja testowa, wyraźnie widać jak mgła wodna ogranicza zapylenie wokół przesypu.  Biomasa używana w elektrowniach na terenie Polski stanowi źródło istotnego zapylenia. Stwarza ono zagrożenie pożarowe, redukuje żywotność urządzeń narażonych na drobinki pyłu, oraz stwarza ryzyko zdrowotne dla osób pracujących w pobliżu. Zastosowanie systemów odpylania pomaga zredukować te niekorzystne zjawiska do minimum. Jednocześnie, co zaskakujące zastosowanie mgły wodnej o odpowiednich parametrach nie powoduje istotnego zwiększenia wilgotności biomasy podawanej do kotłów.

Zamontowana po testach instalacja Telesto osiągnęła skuteczność ponad 90%.