Skuteczna redukcja zapylenia w elektrowni- film

Redukcja zapylenia przy użyciu systemu mgłowego Telesto. Film został nakręcony podczas prób w jednej z polskich elektrowni. Mimo, że na filmie pokazana jest instalacja testowa, wyraźnie widać jak mgła wodna ogranicza zapylenie wokół przesypu.  Biomasa używana w elektrowniach na terenie Polski stanowi źródło istotnego zapylenia. Stwarza ono zagrożenie pożarowe, redukuje żywotność urządzeń narażonych na drobinki pyłu, oraz stwarza ryzyko zdrowotne dla osób pracujących w pobliżu. Zastosowanie systemów odpylania pomaga zredukować te niekorzystne zjawiska do minimum. Jednocześnie, co zaskakujące zastosowanie mgły wodnej o odpowiednich parametrach nie powoduje istotnego zwiększenia wilgotności biomasy podawanej do kotłów.

Zamontowana po testach instalacja Telesto osiągnęła skuteczność ponad 90%.

ZAGROŻENIE WYBUCHOWE PYŁÓW W OBIEKTACH PRODUKCYJNO ?MAGAZYNOWYCH

W dniach 1 ? 2 grudnia 2010 w Rosnówku koło Poznania odbyła się konferencja naukowo ?
techniczna: ?ZAGROŻENIE WYBUCHOWE PYŁÓW W OBIEKTACH PRODUKCYJNO ?MAGAZYNOWYCH?,
organizowana przez wielkopolski oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.
Podczas konferencji wygłoszono szereg prezentacji na temat wybuchowości pyłów, oceny zagrożeń
wybuchem i pożarem, zapobiegania wybuchom itp. W wielu publikacjach pojawiał się temat
zastosowania mgły wodnej w celu minimalizacji ryzyka wybuchu pyłów, zwłaszcza w aspekcie
wykorzystania biomasy w elektrowniach.
Wyjątkowo interesujące były prowadzone przy okazji wykładów dyskusje uczestników, w których
konfrontowano naukowe teorie z praktyką. Czekamy na następne, równie ciekawe wydażenie.
Skontaktuj się mailowo w sprawie tego materiału:[contact-form 2 “kontakt z autorem”]

W Adamowie minął rok pracy instalacji odpylania Telesto

W końcu lipca minął rok od momentu uruchomienia pierwszej kompleksowej instalacji odpylania przy pomocy mgły wodnej na linii nawęglania w Elektrowni Adamów. Zastosowano system mgłowy Telesto, który został wybrany po udanych próbach przeprowadzonych na przesypach biomasy.

Intencją inwestora było poprawienie warunków pracy obsługi oraz znaczące ograniczenie ryzyka wybuchu i pożaru. Instalacja mgłowa Telesto składa się z trzech sekcji i obejmuje wszystkie przesypy zarówno otwarte jak i zamknięte. Pył powstający podczas spadania paliwa na taśmociągi jest dodatkowo wyłapywany przez opatentowane dyfuzory mgłowe typu Dromader? i KaDeT?.
drom1

W osiągnięciu wysokiej skuteczności redukcji zapylenia pomaga zastosowanie substancji zwilżającej Telesto Roksol TDNF?, dodawanej w minimalnym stężeniu do wody. Efektywność procesu została potwierdzona przez pomiary wykonane przez niezależne laboratorium. W niektórych miejscach, zwłaszcza tam, gdzie przed zastosowaniem systemu poziom zapylenia był bardzo wysoki, uzyskano zmniejszenie koncentracji pyłu o ponad 90%. Ponieważ system Telesto generuje dynamiczną mgłę o bardzo małych kroplach (poniżej 20 mikronów), jest w stanie ?wyłapać? również najmniejsze i najbardziej lotne cząstki pyłu biomasy. Jednocześnie ilość wody wykorzystana do generowania mgły jest tak mała, że praktycznie nie wpływa na wzrost wilgotności paliwa.

System mgłowy Telesto jest w pełni automatyczny, a ogrzewanie rur i głowic pozwala na bezpieczne użytkowanie w warunkach zimowych. Na zdjęciach przedstawiono kluczowe elementy systemu.
drom2
drom3
Jest to kolejna aplikacja tej technologii, oprócz technologii odpylania sprawdzonej w górnictwie węgla kamiennego