Polska firma na targach Electra Mining Africa 2010

W dniach od 4 do 8 października w Johannesburgu w RPA odbyły się targi Electra Mining Africa 2010. Wystawcami były firmy zorientowane w swojej działalności na górnictwo węgla i rud metali oraz na energetykę. Firma Telesto Fire Solutions ? przedstawiciel Telesto w Afryce Południowej ? prezentowała na swoim stoisku systemy mgłowe do redukcji zapylenia i do ochrony przeciwpożarowej. Systemy ograniczenia zapylenia cieszyły się wyjątkowo dużym zainteresowaniem odwiedzających. Co ciekawe, wielu z potencjalnych klientów podkreślało, że najważniejsze dla nich jest ograniczenie kosztów napraw i serwisu maszyn, związanych z nadmiernym zapyleniem powietrza. Ten problem w Polsce ciągle jeszcze stanowi niewielki odsetek zapytań związanych z potrzebą redukcji zapylenia. Ilość nawiązanych kontaktów jak i zakres omawianych tematów przekroczył zdecydowanie oczekiwania wysłanników portalu. Jest szansa , że wiele z tych rozmów zaowocuje kolejnymi instalacjami do ograniczenia zapylenia przy pomocy technologii mgły wodnej Telesto.
electra-mining-telesto
Skontaktuj się mailowo w sprawie tego materiału:[contact-form 2 “kontakt z autorem”]

Halemba i Telesto: nagroda ?Górniczy sukces roku? za system odpylania mgłą

Gratulujemy firmom Telesto i Halemba. Poniższy materiał świadczy o trosce o problem zapylenia i konkretnych krokach w tym kierunku:

Dnia 25 lutego w hotelu Qubus w Krakowie odbyła się Gala Konkursowa, na której wręczono nagrody w konkursach organizowanych przez Górniczą Izbę Przemysłowo ? Handlową i Szkołę Eksploatacji Podziemnej. W kategorii ?Górniczy sukces roku? za opracowanie i wdrożenie rozwiązania ?System mgłowy wraz z przysłonami siatkowymi do zwalczania zagrożenia pyłowego? wyróżnienie otrzymały wspólnie Kompania Węglowa SA Oddział KWK Halemba-Wirek i Telesto sp. z o.o.
halemba

Przyznane wyróżnienie potwierdziło wartość zastosowanego rozwiązania. Zwykle uważa się, że rozwiązania poprawiające poziom BHP w zakładach przemysłowych (a w kopalniach węgla w szczególności) są złem koniecznym, obciążającym stronę kosztową budżetu. W przypadku systemu mgłowego Telesto, dzięki ograniczeniu zapylenia o ponad 70%, maleją koszty rozpylania pyłu kamiennego. Z wyliczeń kopalni wynika, że inwestycja w system Telesto zwraca się po kilku miesiącach. Mamy więc przykład rozwiązania znacząco poprawiającego warunki i bezpieczeństwo pracy górników, które dodatkowo przynosi duże oszczędności finansowe.
mgla-wodna-telesto-halemba

Podobne rozwiązanie zastosowały już inne kopalnie, kilka następnych rozważa zakup systemu mgłowego Telesto do redukcji zapylenia. Zainteresowanie wykazują też kopalnie z innych krajów. Zdjęcie poniżej pokazuje wizytę referencyjną w KWK Halemba gości z RPA.
halemba-gornicy

Kolejnym polem gdzie powyższa technologia potwierdziła swoje zalety jest odpylanie linii nawęglania w elektrowni Adamów
Skontaktuj się mailowo w sprawie tego materiału:[contact-form 2 “kontakt z autorem”]