w Krakowie stężenie pyłu PM10 przekroczyło 350 mikrogramów/metr

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
ogłosił niechlubny rekord

“w dniach 22, 23 i 24 grudnia 2010 roku. Wartość 24 godzinnego stężenia pyłu zawieszonego PM10 wyniosła w Skawinie, os. Ogrody ? 252 ?g/m3 w dniu 22 grudnia, 256 ?g/m3 w dniu 23 grudnia, 265 ?g/m3 w dniu 24 grudnia. Przypuszczalnymi przyczynami nadmiernego zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 były: szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, niekorzystne warunki klimatyczne, oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów oraz emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków.”

ponoć na osiedlu Kurdwanów stężenie pyłów przekroczyło 360 ?g/m3.
Tłumacząc powyższe na prosty język, położone w niecce tereny, w warunkach bezwietrznego niżu duszą się od spalin wytwarzanych przez samochody a zwłaszcza od spalin z opalanych węglem i miałem pieców. O ile możliwe jest teoretycznie wprowadzenie przez władze wojewódzkie ograniczeń w poruszaniu się samochodami w przypadku ogłoszenia alarmu (przekroczenie poziomu 200 ?g/m3) o tyle nie jest realne nagłe ograniczenie opalania węglem w piecach. Również dopóki węgiel będzie najtańszym opałem sytuacja w małopolsce będzie wyglądać na stabilną.
sytuacja w województwie mazowieckim jest lepsza, zapraszam do przejrzenia posta o internetowym systemie monitoringu. Ogólnie w okolicach Warszawy zapylenie pyłem PM10 nie przekracza 120 ?g/m3. Jest to poniżej stanu alarmowego 200 ?g/m3, ale powyżej normy 50 ?g/m3.
stężenie pyłu PM 2,5 wynosi w Warszawie ok 80 ?g/m3, choć nie istnieją normy na ten rodzaj zapylenia.
Polska może zostać obciążona unijnymi karami za nieprzestrzeganie norm ochrony środowiska. Oznacza to że problem zanieczyszczenia powietrza musi być rozwiązany, bo powoli rujnuje zdrowie wszystkich mieszkańców.

kominek

Skontaktuj się mailowo w sprawie tego materiału:[contact-form 2 “kontakt z autorem”]

Amerykańska norma dotycząca ryzyka pożarów i wybuchów pyłów i zapylenia

normanfpa
Przeglądając Internet w poszukiwaniu informacji o wybuchowości pyłów natknąłem się na amerykańską normę NFPA 654, dotyczącą ryzyka pożarów i wybuchów pyłów palnych. Norma została opracowana przez National Fire Protection Association w latach dziewięćdziesiątych, a obecna edycja datowana jest na 2006. W przygotowaniu znajduje się edycja 2011, która ma poszerzyć zakres tematyczny o nowe elementy. Norma opisuje zasady projektowania budynków i instalacji narażonych na pożar lub wybuch pyłów CIA stałych. Opisane są w niej też zasady postępowania z pyłami, zalecenia dotyczące usuwania pyłów i wymagania techniczne dotyczące instalacji odpylania. Jest to na pewno źródło wielu istotnych informacji i wskazówek, które mogą pomóc uniknąć zapalenia lub wybuchu pyłu.
Normę można kupić bezpośrednio w sklepie internetowym NFPA, do którego prowadzi poniższy link.

NFPA 654 Standard for the Prevention of Fire and Dust Explosions from the Manufacturing, Processing, and Handling of Combustible Particulate Solids 2006 Edition

Norma NFPA 654 nie obowiązuje w Polsce, ale przestrzeganie zawartych w niej zaleceń na pewno nie zaszkodzi.