Co to jest DPM i dlaczego od tego chorujemy

Diesel Particulate Matter (DPM), to cząstki stałe w spalinach silników wysokoprężnych.

spaliny zawierają pyły DPMJest to frakcja stała spalin silników wysokoprężnych składająca się z sadzy, i zawieszonych w gazach drobniutkich cząstek pyłów z ścierania metali, związków siarki i krzemu. Od strony wielkości DPM przeważnie mieszczą się w zakresie 100 nanometrów – PM0.1 należą do zakresu cząstek ultramałych (UFP ? Ultrafine Particles). Cząstki te podróżują przenoszone wiatrem na odległośc setek kilometrów od miejsca, wpływając negatywnie na zdrowie. Największe ich stężenia występują w bezpośrednim kontakcie ze spalinami np. obsługa generatorów, sprężarek, lokomotyw dieslowskich, ciężarówek i innych urządzeń napędzanych silnikami wysokoprężnymi. Cząstki DPM bez trudu przenikają przez ściany komórkowe docierając przez płuca do głębokich warstw tkanek. Ze względu na fizyczne właściwości sadzy, jej cząstki wiążą i przenoszą ze sobą ona wiele szkodliwych i toksycznych substancji takich jak węglowodory pierścieniowe i inne toksyny. W końcu węgiel używany jest w filtrach właśnie ze względu na zdolność wiązania szkodliwych substancji. Efektami zdrowotnymi narażenia na wdychanie DPM mogą być choroby nowotworowe, alergie, choroby układu krążenia oraz wiele nieprawidłowości i schorzeń układu oddechowego. Schorzenia te wywoływane są również przez inne frakcje zapylenia Dopiero w ostatnich latach pojawiły się realne możliwości pomiaru stężeń tak drobnych cząstek w powietrzu, a w ślad za tym systemy monitoringu i programy redukcji emisji tych szkodliwych substancji . W województwie mazowieckim istniejący system monitoringu kończy się na pyłach PM2.5(na przykład normy czystości spalin i ograniczenia wjazdu do centrów miast dla samochodów ich nie posiadających). Na szczęście wiele nowoczesnych silników diesla stosowanych w motoryzacji posiada filtr cząstek stałych.

Szacuje się że choroby powiązane z zapyleniem DPM odpowiedzialne są bezpośrednio zajmują wysokie miejsce na liście schorzeń cywilizacyjnych o wysokiej śmiertelności.

Pożar składu chemikaliów w Holandii, Polska w zasięgu toksycznej chmury

Holenderscy strażacy i jednostki ratownictwa chemicznego walczą z potężnym pożarem w firmie Chemie-Pack w Moerdijk na południe od Rotterdamu. Płoną blisko siebie położone składy i zbiorniki zawierające blisko czterysta tysięcy litrów różnych szkodliwych i rakotwórczych substancji, niestety ich dokładne ilości i skład nie są znane. Osoby na terenie narażonym na zadymienie są proszone o niewychodzenie z domu i zamykanie okien i drzwi. Wstrzymano ruch na okolicznych autostradach.
Rząd ogłosił najwyższy czwarty stopień alarmu i uruchomiono krajowe centrum koordynacji. Biorąc pod uwagę prognozę pogody na najbliższe dni, pozostałości po chmurze dotrą nad północno-zachodnie obszary Polski w ciągu 24 godzin. Nie można obecnie przewidzieć kiedy dokładnie, jaki obszar ani jaki będzie poziom szkodliwości dla zdrowia chmury toksycznych chemikaliów, które dotrą do naszego kraju. Niemniej osoby wrażliwe i alergicy muszą mieć się na baczności.

Szkodliwość pyłów dla zdrowia

komin

Pyły są olbrzymim zagrożeniem zdrowia człowieka, odpowiedzialnych za wiele chorób dróg oddechowych (dobrze udokumentowane pylice) , w tym dość prawdopodobnie również za alergie i występowanie astmy. Pyły osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych, co może utrudnić wymianę gazową. Pył podrażnia naskórek i śluzówki oraz nasila choroby alergiczne.

Mówiąc wprost pyły powoli nas zabijają, i kolejne źrodła emisji pyłów powinny być eliminowane ze środowiska tak jak nieoczyszczone ścieki czy wyrzucanie toksycznych odpadów do ziemi. Rzecz jest w tym że pyły są przeważnie bezwonne, często trudno zauważalne, i z powodu niskiej świadomości społeczeństwa, pyły nie mają takiej obecności medialnej jak np. emisje CO2 czy problematyka zatrutych zbiorników wodnych. Wynika to z prostego odroczenia skutków w czasie, spożycie zanieczyszczonej wody powoduje natychmiastowe problemy zdrowotne. W przypadku pyłów, negatywny, kumulujący się efekt utraty zdrowia jest odwleczony o wiele lat. Szkodliwość pyłów zależy od wielu czynników takich jak szybkośc przekazywanie do organizmu szkodliwych związków chemicznych, ilośc pyłu. Jedna rzecz niemniej jest oczywista ? im mniejsze średnice pyłu tym groźniejsze. Wynika to z trzech powodów- trudność wykrycia, zdolność unoszenia się w powietrzu oraz łatwość wnikania w płuca. Dla przykładu uznaje się, że pyły w kategorii PM 2,5 ( średnica 2,5 mikrometra) czyli tej, która dopiero zaczyna być poważnie monitowowana i zwalczana w Unii, podróżują w powietrzu do 2500 km.

Trzeba pamiętać, że przy takiej samej średnicy i gęstości drobina pyłu o średnicy dziesięć mikrometrów odpowiada wagowo tysiącu drobin o srednicy jednego mikrometra. Te tysiąc drobin mają dużo większą powierzchnię aktywną i wnikają dużo głębiej w organizm człowieka powodując znacznie bardziej katastrofalne skutki.

Bardzo toksyczne są tzw DPM -Diesel Particulate Matter, czyli mikrocząsteczki sadzy powstające w nowoczesnych silnikach diesla. Wnikają one z łatwością w płuca i zawierają szereg toksycznych substancji takich jak substancje pierścieniowe, przyklejonych do ich powierzchni. Te cząsteczki odpowiadają za szereg schorzeń związanych z układem krążenia, układem oddechowym, jak również z chorobami nowotworowymi.

Kolejnym szkodliwym zjawiskiem, będącym patologią społeczną jest spalanie śmieci, zwłaszcza plastików w niewielkich piecach i kominkach na obszarach zabudowy jednorodzinnej. Niewielkie piece mają niewielką sprawność spalania, produkują znaczne ilości sadzy, pyłów oraz substancji rakotwórczych czyli węglowodorów pierścioniowych powstających przy spalaniu plastików w relatywnie niewysokiej temperaturze. Sprawia to, że osoby wrażliwe na zapylenie i zatrucie powietrza czują się znacznie lepiej w dużym mieście, niż przebywając w domu w podmiejskich miejscowościach w któruch ?nie sposób otworzyć wieczorem okna w chłodny bezwietrzny jesienny wieczór?

Jedną z niewielu dobrych wiadomości dla odmiany, są sukcesy polskiej firmy Telesto, która opracowała system mgłowego odpylania znajdujący coraz szersze zastosowanie w przemyśle.
Skontaktuj się mailowo w sprawie tego materiału:[contact-form 2 “kontakt z autorem”]