w Krakowie stężenie pyłu PM10 przekroczyło 350 mikrogramów/metr

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
ogłosił niechlubny rekord

“w dniach 22, 23 i 24 grudnia 2010 roku. Wartość 24 godzinnego stężenia pyłu zawieszonego PM10 wyniosła w Skawinie, os. Ogrody ? 252 ?g/m3 w dniu 22 grudnia, 256 ?g/m3 w dniu 23 grudnia, 265 ?g/m3 w dniu 24 grudnia. Przypuszczalnymi przyczynami nadmiernego zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 były: szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, niekorzystne warunki klimatyczne, oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów oraz emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków.”

ponoć na osiedlu Kurdwanów stężenie pyłów przekroczyło 360 ?g/m3.
Tłumacząc powyższe na prosty język, położone w niecce tereny, w warunkach bezwietrznego niżu duszą się od spalin wytwarzanych przez samochody a zwłaszcza od spalin z opalanych węglem i miałem pieców. O ile możliwe jest teoretycznie wprowadzenie przez władze wojewódzkie ograniczeń w poruszaniu się samochodami w przypadku ogłoszenia alarmu (przekroczenie poziomu 200 ?g/m3) o tyle nie jest realne nagłe ograniczenie opalania węglem w piecach. Również dopóki węgiel będzie najtańszym opałem sytuacja w małopolsce będzie wyglądać na stabilną.
sytuacja w województwie mazowieckim jest lepsza, zapraszam do przejrzenia posta o internetowym systemie monitoringu. Ogólnie w okolicach Warszawy zapylenie pyłem PM10 nie przekracza 120 ?g/m3. Jest to poniżej stanu alarmowego 200 ?g/m3, ale powyżej normy 50 ?g/m3.
stężenie pyłu PM 2,5 wynosi w Warszawie ok 80 ?g/m3, choć nie istnieją normy na ten rodzaj zapylenia.
Polska może zostać obciążona unijnymi karami za nieprzestrzeganie norm ochrony środowiska. Oznacza to że problem zanieczyszczenia powietrza musi być rozwiązany, bo powoli rujnuje zdrowie wszystkich mieszkańców.

kominek

Skontaktuj się mailowo w sprawie tego materiału:[contact-form 2 “kontakt z autorem”]

Wybuchł wulkan Eyafjoll (Eyafjallajokull), mamy pyły wulkaniczne


Na Islandii wybuchł wulkan Eyjafjöll. Jak podaje wikipedia, średnica jego krateru wynosi 3-4 km. W ciągu ostatnich 1100 lat erupcje miały miejsce czterokrotnie: w 920, 1612, 1821-1823 i w 2010 roku. Wygląda na to że ten wulkan często anonsuje aktywnośc większego wulkanu Katla, wiec cała wyspa obserwuje z niepokojem rozwój sytuacji.
Pyły wulkaniczne przemieszczając się nad Europę kompletnie sparaliżowały ruch lotniczy tworząc największe zamieszanie od straszliwego 11 września.
Pył wulkaniczny potrafi zablokować silniki odrzutowe samolotu, a także ogranicza widoczność.
Podmioty zarządzające ruchem, w tym Agencja Żeglugi Powietrznej zamknęły przestrzeń powietrzną nad sporą częścią Europy.
Jeśli ten pył podróżuje na takie odległości, to znaczy że jest bardzo drobny, czyli niestety prawdopodobnie znajduje się w klasie PM2,5 i poniżej.
Miejmy zatem nadzieję, że nie będzie go dużo w Polsce.
Tak czy inaczej jedyne co można zrobić w kwestii odpylania to czekać. Pył wulkaniczny pozostaje w atmosferze przez wiele miesięcy od momentu wybuchu wulkanu
Powyżej zdjęcie satelitarne z portalu pogodowego Sat24
Więcej o klasyfikacji pyłów

Główny Inspektorat Sanitarny pisze na swoich stronach ostrożnie, że póki pył znajduje się wysoko czyli 6-12 km nad ziemią, nie wywołuje konsekwencji zdrowotnych.
Niemniej kiedy rozpocznie się faza opadania, nie tylko osoby cierpiące na schorzenia dróg oddechowych i astmę, ale również zupełnie zdrowe mogą mieć problemy z kaszlem
Osoby starsze, cierpiące na astmę i dzieci powinny ograniczyć wychodzenie z domu.

więcej o szkodliwości pyłów dla zdrowia
Warto o tym poczytać , bo nie tylko pyły wulkaniczne są szkodliwe, to raczej niezwykła wymówka, żeby sobie uświadomić, czym na co dzień oddychamy.
W serwisie znajduje się również informacja o nowej technologii odpylania mgłą wodną

Mgła wodna sposobem na odpylanie w kopalniach węgla kamiennego

pyly1

Kopalnia węgla to jedno z najbardziej wrogich człowiekowi środowisk pracy. Każdy widział choćby na zdjęciach umorusane węglem twarze górników. Najwięcej pyłu powstaje przy urabianiu, kruszeniu, przesypywaniu i transporcie węgla.
Pył węglowy stwarza ryzyko wybuchu, a w dłuższym okresie powoduje pylicę płuc.

Dodatkowym źródłem ryzyka jest mieszanina metanu i powietrza, która sama w sobie również stwarza zagrożenie wybuchowe. Wydobycie węgla w Polsce wymaga inwestowania sporych sum w w bezpieczeństwo i higienę pracy. Problem pyłu węglowego rozwiązywany był na kilka sposobów. Jedną z nich było wysypywanie sproszkowanej skały na powierzchnię chodników w celu zmniejszenia pylenia węgla. Inną możliwością było wykorzystanie wody do zraszania wyrobiska i maszyn. Rozwiązania te są bardzo kosztowne ze względu na koniecznośc transportowania sproszkowanej skały czy wody wiele kilometrów pod ziemią.

Nowym rozwiązanie jest zaproponowany przez firmę Telesto system kurtyn mgłowych do odpylania kopalni. Krople wody wytwarzane przez urządzenia są tak drobne, że unoszą się w powietrzu jak naturalna mgła. Jednocześnie ich maleńka średnica sprawia że z niewielkiej ilości wody można uzyskać mgłę o bardzo dużej powierzchni kropel co radykalnie polepsza efekty odpylania, oraz przy okazji obniża temperaturę (parowanie wody pochłania ciepło). Do wody dodawane są specjalne środki chemiczne dodatkowo polepszające jej zdolności wiązania pyłu w powietrzu. Całość systemu jest uzupełniona przez kurtyny z siatki drucianej, które współpracują z urządzeniami odpylającymi za pomocą mgły.

System funkcjonuje od listopada 2008 w jednej z najbardziej zapylonych kopalni ? Halemba Wirek. Przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego ocenili przychylnie system, zauważając, że pozwala ograniczyć użycie wody, transport kamienia i nie ogranicza ruchu w wyrobisku. System może być potencjalnie stosowany w innych miejscach niż kopalnia, wszędzie tam gdzie powstaje koniecznośc odpylania.
Kopalnia Halemba i firma Telesto uzyskały nagrodę za wprowadzenie powyższego systemu do użycia

Skontaktuj się mailowo w sprawie tego materiału:[contact-form 2 “kontakt z autorem”]

Przepisy dotyczące pyłów i zapylenia

W unijnych przepisach dotyczących ochrony środowiska zastosowanie ma parametr PM10 a coraz częściej na szczęście wchodzi do użycia parametr PM2,5. Obecnie na stronach Wojewódzkich inspektoratów Ochrony Środowiska można znaleźć informacje dotyczące czystości i jakości powietrza, jak również szereg szczegółowych opracowań. W tym ujęciu, pyły są tylko częścią szerzej rozumianej tematyki czystości powietrza.

Na terenie Unii obowiązuja dwie dyrektywy : 1999/30/EC 96/62/EC, które ustalają normy emisji dla pyłów PM10

pyly6

Faza 1 od stycznia 2005 Faza 2 od stycznia 2010
Średna roczna 40 mikrogramów/m3 20 mikrogramów/m3
Średna dobowa 50 mikrogramów/m3 50 mikrogramów/m3
Dopuszczalna ilośc przekroczeń średniej dobowej

35

7

Tak jak wyżej napisano, ograniczanie emisji pyłów PM10 jest o tyle pożyteczne, że również przy okazji ogranicza się pylenie drobniejszymi frakcjami, niemniej analizowanie pylenia przez pryzmat PM10 jest niewystaczające
Dodatkowo opublikowano zatem Dyrektywę 2008/50/EC, która nałożyła konkretne wymogi w zakresie monitoringu i zarządzania czystością powietrza w zakresie frakcji pyłów respirablinych PM2,5 .

Wikipedia podaje następujące dane jeśli chodzi o najbardziej zapylone miasta świata (zapewne średnia roczna)
lokalizacja mikrogramów/m3
Kair 169
Delhi 150
Kalkuta 128
Tianjin` 125
Chongqing 123
Kanpur 109
Lucknow 109
Jakarta 104
Shenyang 101

Poziom średniego zapylenia w Polsce jest zapewne mniejszy niż w Azji, niemniej należy pamiętać, że są od tej reguły wyjątki, np. pod koniec stycznia WIOŚ w Rzeszowie podawał na swoich stronach http://www.wios.rzeszow.pl/pl/0/3/121//start.html że stężenie pyłu PM2.5 średniodobowo wyniosło poziomu 280. Również w wielu mniejszych miejscowościach, “gospodarni” sąsiedzi palący czym popadnie (plastikiem) w kominkach tworzą trujący koktajl pyłów i chemikaliów rakotwórczych którym częstują siebie i innych niezależnie od tego że odbywa się to z dala od wielkich aglomeracji.
Skontaktuj się mailowo w sprawie tego materiału:[contact-form 2 “kontakt z autorem”]