Przepisy dotyczące pyłów i zapylenia

W unijnych przepisach dotyczących ochrony środowiska zastosowanie ma parametr PM10 a coraz częściej na szczęście wchodzi do użycia parametr PM2,5. Obecnie na stronach Wojewódzkich inspektoratów Ochrony Środowiska można znaleźć informacje dotyczące czystości i jakości powietrza, jak również szereg szczegółowych opracowań. W tym ujęciu, pyły są tylko częścią szerzej rozumianej tematyki czystości powietrza.

Na terenie Unii obowiązuja dwie dyrektywy : 1999/30/EC 96/62/EC, które ustalają normy emisji dla pyłów PM10

pyly6

Faza 1 od stycznia 2005 Faza 2 od stycznia 2010
Średna roczna 40 mikrogramów/m3 20 mikrogramów/m3
Średna dobowa 50 mikrogramów/m3 50 mikrogramów/m3
Dopuszczalna ilośc przekroczeń średniej dobowej

35

7

Tak jak wyżej napisano, ograniczanie emisji pyłów PM10 jest o tyle pożyteczne, że również przy okazji ogranicza się pylenie drobniejszymi frakcjami, niemniej analizowanie pylenia przez pryzmat PM10 jest niewystaczające
Dodatkowo opublikowano zatem Dyrektywę 2008/50/EC, która nałożyła konkretne wymogi w zakresie monitoringu i zarządzania czystością powietrza w zakresie frakcji pyłów respirablinych PM2,5 .

Wikipedia podaje następujące dane jeśli chodzi o najbardziej zapylone miasta świata (zapewne średnia roczna)
lokalizacja mikrogramów/m3
Kair 169
Delhi 150
Kalkuta 128
Tianjin` 125
Chongqing 123
Kanpur 109
Lucknow 109
Jakarta 104
Shenyang 101

Poziom średniego zapylenia w Polsce jest zapewne mniejszy niż w Azji, niemniej należy pamiętać, że są od tej reguły wyjątki, np. pod koniec stycznia WIOŚ w Rzeszowie podawał na swoich stronach http://www.wios.rzeszow.pl/pl/0/3/121//start.html że stężenie pyłu PM2.5 średniodobowo wyniosło poziomu 280. Również w wielu mniejszych miejscowościach, “gospodarni” sąsiedzi palący czym popadnie (plastikiem) w kominkach tworzą trujący koktajl pyłów i chemikaliów rakotwórczych którym częstują siebie i innych niezależnie od tego że odbywa się to z dala od wielkich aglomeracji.
Skontaktuj się mailowo w sprawie tego materiału:[contact-form 2 “kontakt z autorem”]